Rozliczanie PIT online

Rozliczenie PIT Dygowo

W dniu 30 kwietnia 2020 r. upływa termin złożenia zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) za 2019 r. oraz zwrócenia się z urzędem z skarbowym, w sukcesie gdy z ww. zeznania wynika kwota podatku do ceny. Podatki to teren, w którym czasów należy dotrzymywać, ponieważ wszelkie naruszenia mogą zbierać się […]

Czytaj więcej